Man kan slukke for lyden ved at trykke på ESC tasten.
 

Garderforeningen for
Helsingør og Omegn

 

FORSIDE

ARRANGEMENTER

BESTYRELSEN

HISTORIE

MEDLEMSKAB

2013: Læs om (og se billeder fra) årets arrangementer HER.
2012. Læs om (og se billeder fra) årets arrangementer HER.
2011: Læs om (og se billeder fra) årets arrangementer HER.

2010: Læs om (og se billeder fra) årets arrangementer HER.

2009: Læs om (og se billeder fra) årets arrangementer HER.
2008: Læs om (og se billeder fra) årets arrangementer HER.
1987: Se billeder fra fugleskydningen 1987 HER.

2013.

Årets første arrangement var:
Onsdag den 9. januar 2013  kl. 19:00 til 20:00.


   BOWLING, Rønnebær Alle 106, Helsingør.
   Tilmelding til Tommy  Aaboe,  22 29 00 03 eller
   tommyaaboe@hotmail.com
   Det er absolut tilladt at medbringe kone eller  kæreste.
 

Fredag den 1. februar 2013 var der chefskifteparade på Livgardens Kaserne.
Efter 7 år og 2 måneder som chef for Livgarden blev Oberst Lasse Harkjær afløst af oberst Klavs Lawes.


Her ses vagtkompagniet.
Livgarden havde bedt garderforeningerne om at stille med faner.
Det ønske var der 20 garderforeninger der efterkom.  Hvis man ser nærmere efter på billedet ser man på højre fløj
  (og det er den den fornemste plads)
  HELSINGØR GARDERFORENINGS fane.

  Foreninges fanebærer Mogens Gundersen fra Livgardens 
  FANTASTISKE hold SEP 58, (når web-master selv skal sige det)
  med foreningens tidligere formand MAJ 54 Kaj Aaberg som 
  faneløjtnant  stiller altid op til hjemsendelsesparader,
  udsendelsesparader og andre parader når Livgarden kalder.

  (Foreningens web-master SEP 58 Peter Horsten var også til
   stede. Han tog billederne.)


  Onsdag den 13. februar 2013 kl. 19:00 til 20:00. 
   BOWLING, Rønnebær Alle 106, Helsingør.
   Tlmelding til Tommy  Aaboe  22 29 00 03 eller
   t
ommyaaboe@hotmail.com   
   Det er absolut tilladt at medbringe kone eller
kæreste.

DESVÆRRE AFLYST fordi bowlingcentret den 30. januar er
erklæret konkurs.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


   Tirsdag 19. februar 2013 kl. 18:30.  Skydning.
    Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.

    Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene, de skyder tirsdage i lige uger, men de er
    ikke så mange.

   
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
    Med garderhilsen     Mogens Gundersen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
§§
Generalforsamling afholdes
tirsdag den 5. marts 2013 kl. 18:30
i Skydeselskabets Selskabslokaler, Stengade 46
Dagsorden:
  1.   Valg af dirigent
  2.   Valg af referent.
  3.   Formanden aflægger beretning
  4.   Kassereren aflægger regnskab
  5.   Indkomne forslag
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
        Efter tur afgår Mogens Gundersen, Christian Lind Rasmussen
        og Bo Nilesen. (Alle modtager genvalg)
        Kaj Aaberg er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  7.  Valg af suppleanter:
        På valg er. 1. suppleant John Sundsgaard (modtager genvalg)
        og John Burgwalt (modtager ikke genvalg).
  8.   Valg af revisor. Erik Bak. (Modtager genvalg)
  9.   Eventuelt
10.   Uddeling af hæderstegn til følgende Gl. Garder:
        10 år: MAR 66 Torben Skov
11.   Forenings emblem:
        APR 12 Anders Østergaard

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden og må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der middag med 2 slags sild. Wienersnitsel og 1 øl. Middagen koster kr. 220,00.
(Samme pris som i 2012.)

Bindende tilmelding senest den 29. februar til Mogens Gundersen
49 22 12 24 eller e-mail: mogens.gundersen@stofanet.dk

Med garderhilsen
p.b.v    Kaj Aaberg

Generalforsamlingen blev holdt i Skydeselskabet’s stemningsfyldte lokaler. 28 medlemmer deltog.
Jørgen Svaneberg blev vakgt til.dirigent.
Herefter aflagde Formanden FEB.75 Lars Larsson sin beretning, bl.a. ved hjælp af en powerpoint præsentation
der viste tekst og billeder af det forløbne år’s begivenheder og aktiviteter.
Kasserer SEP 58 Mogens Gundersen aflagde et rigtig flot regnskab med et  overskud på 11 t. kr.
Der var genvalg af SEP 58 Mogens Gundersen, MAJ 77 Bo Nielsen og APR 07 Christian Lind Rasmussen.
Vores tidligere Formand Kaj Aaberg, havde valgt at forlade bestyrelsen, derfor var der nyvalg.
Bestyrelsen forslog NOV 74 Tommy Aaboe, som blev valgt.
Ny supplant blev  OKT 70 Jørgen Kruger.
Efter Generalforsamlingen blev der serveret 2 slags sild og Wienerschnitzel med ”dreng” og en snaps fra kassereren, der fyldte rundt. Der fulgte selvfølgelig en hyggelig Gardersnak!!
Læs det officielle referat HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  Onsdag den 13. marts kl 19:00 til 20:00.
 
  BOWLING, Rønnebær Alle 106, Helsingør.
   Tilmelding til Tommy  Aaboe,  22 29 00 03 eller tommyaaboe@hotmail.com.
   Det er absolut tilladt at medbringe kone eller   kæreste.
  DESVÆRRE AFLYST da bowlingcentret den 30. januar er erklæret
  konkurs. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 16. marts kl. 11:27.  BLÅ FEST  MARCH.
   

Marchen starter fra Kronborg 11:27 og går ad Allegade, Havnegade og Jernbanevej til den vestlige ende af Stengade. Derfra ad Stengade, Bjergegade og  Kronborgvej til Kulturværftet (med ankomst ca. 12:15) hvor borgmesteren tager imod og hvor der er reception.
Efter receptionen fortsættes til Kronborg hvor garderne træder af.
Foran paraden gennem byen går medlemmer af foreningen med foreningens fane.
Hvis du har lyst til at gå med foran paraden kan du aftale nærmere med Kaj Aaberg,  49 70 90 88.
Kom og oplev det flotte syn. Der er 170 gardere og foran paraden går 16 tamburer
= = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tirsdag 19. marts 2013 kl. 18:30.  Skydning.
Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør. (Bemærk den ændrede dato.)

Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene, de skyder tirsdage i lige uger, men de er ikke så mange.
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
Med garderhilsen     Mogens Gundersen
i
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tirsdag den 2. april 2013 kl. 18:30.  Skydning.
Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.  (Bemærk den ændrede dato.)

Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene, de skyder tirsdage i lige uger, men de er ikke så mange.
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
Med garderhilsen     Mogens Gundersen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fredag den 3. maj ankom H. M. Dronningen til Helsingør med Kongeskibet


Helsingør Garderforenings fane var naturligvis (!) med i faneborgen.  
   MAR 66 Jørgen Skov og SEP 58 Mogens Gundersen  
   repræsenterde på bedste vis Helsingør og Omegns
   Garderforening.


 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Søndag den 5. maj 2013 har Garderforeningen arrangeret en tur til Frederiksborg Slot, med emnet ”Heraldik på slottet”.
Her vil Jan van Deurs, som er formand for Frederiksborg Amts Gardehusarforening, og bor i Espergærde, berette om våbenskjolde, navnlig dem med militær baggrund.
Møde tid og sted: Kl. 12.00 i den indre slotsgård.     Prisen er kr. 75 pr. person (Tilmelding.)
Efter rundvisningen er der mulighed for, at vi kan spise lidt frokost sammen på en af de nærliggende restauranter.
(Tilmelding af hensyn til bordbestilling)
Tilmelding til Kasserer Mogens Gundersen. TLF. 4922 1224 eller mogens.gundersen@stofanet.dk senest mandag d. 22. april.   Vi kan max være 30 personer så der gælder "først til mølle".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jan Van Deurs fortalte på levende og spændende vis om heraldik, læren om våbenskjolde.
Vi så på nogle af de mange våbenskjolde, der er ophængt i Slotskirken og Jan van Deurs forklarede hvordan de er
opbygget med farver og motiver så der er harmoni i skjoldet.
Efter besøget på slottet indtog
de 10 gardere og garderpiget en dejlig frokost på det nærliggende "Rib House".    


Søndag den 9. juni 2013 kl. 09:00 (Se program.)
 FORSVARETS DAG PÅ KRONBORG.
Tilmeld dig nu eller senest den 28. maj, og tag gerne din bedre halvdel med.
Vi kan holde prisen som sidste år kr. 125,00 pr. deltager.
Tilmelding til Kasserer Mogens Gundersen. TLF. 4922 1224 eller mogens.gundersen@stofanet.dk

PROGRAM:
0900    Afhentning af frokostbilletter mv. på Axeltorv
0920    Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller.
             Der gøres klar til afmarch
1000    Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets
             Tambourkorps
1025    Kranselægning, Kronborg. Velkomst ved Slotsforvalteren
             Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst 1045
1050    Indrykning i Riddersalen, Kronborg
             Fanerne føres ind
1105    Møde i Riddersalen på Kronborg Slot
            Velkomst ved formanden for ”Forsvarets Dag”
1115    Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller
             Dirigent: Anders G. Karlsen
1140    Forsvarminister Nick Hækkerup
1200    Fællessang: ”Hvor smiler fager den danske kyst”
1205    Musikkorpset spiller
1230    Til rådighed for overrækkelse af hæderstegn mm.
1240    Fællessang: ” I alle de riger og lande”
1245    Forsvarschefen, General Peter Bartram
1305    Fællessang: ”Den danske sang er en ung blond pige”
1310    Fanerne føres ud
1315    Afslutning ved formanden for ”Forsvarets Dag”
1330    Frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte
1600    Forventet afslutning i kasematten.

Foreningen deltog i paraden i forbindelse med Forsvarets Dag, til den efterfølgende frokost var 26 gardere og garderpiger glade gæster:
Herunder er der en billedekavalkade fra dagen.
Hjemmeværnets Musikkorps underholdt på Axeltorv.


En af Musikerne er kendt af gamle gardere:  Han er også Garderbladets redaktør.
Soldaterforeningerne trådt an med faner:Helsingør og Omegns Garderforening.


Flyverhjemmeværnets Tambourkorps, der gik forrest i paraden gennem byen.
..Indmarch på Kronborg.Kronborgs Riddersal.
Hjemmeværnets Musikkorps underholdt.
FORSVARSMINISTEREN og FORSVARSCHEFEN var blandt talerne.Indgangen til Kronborgs kasematter.

Der var underholdning......... og dejlig madd.
.Herunder ses nogle af deltagerne fra Helsingør GF.

Og så var der fællessang.
I et hjørne af kasematten så den opmærksomme fotograf  Livgardens chef, Oberst Klavs Lawes, der ikke kun er Livgardens chef, han er også "Københavns Kommandant".Tekst og foto: Foreningens web-master SEP 58 Peter Henrik Horsten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fredag den 14. juni kl. 18:30, Kongevejens Skole.
VALDEMARSDAG.

12 tidligere gardere deltog i Valdemar’s paraden, der var rykket en dag for at få lidt mere opmærksomhed i bybilledet. Efter paraden var der hyggeligt samvær med marinerne, i deres dejlige lokaler.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Søndag den 18. august 2013 kl. 09:00.
Skydebanerne ved Hellebæk Avlsgård.
 
Der vil være indskrivning fra kl 09:00, skydningen starter kl 10:00. Her i mellem vil der være mulighed for at nyde en kop kaffe og en ”klemme” evt. en lille en, til at tage de værste rystelser.

Efter skydning og oprydning er der hvilepause til kl. 18:00, hvor der vil være mulighed for at deltage i en middag i ”Rib House” Stengade 39 i Helsingør. Det er lykkedes at få en menu med fri salatbar, en steak med diverse og fri is, til 225,00. Drikkevarer derudover. Pengene til middagen opkræves af praktiske årsager på skydebanen.
Tilmelding til middagen nødvendig, senest 14-09 til: mogens.gundersen@stofanet.dk eller
tlf 40 71 12 24.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ca. 20 morgenfriske gardere mødtes til en kop kaffe og lidt frisk morgenbrød med pålæg, der var også mulighed for en lille skarp.


Den afgående fuglekonge John Burgwaldt og skydeleder Lars Bondo Svane.

Efter kyndig vejledning fra vor skydeleder Lars Bondo Svane løsnede afgående fuglekonge John Burgwaldt det første skud - her er det Tage Christensen, der prver lykken
.

Resultaterne var::
Næb: John Burgwaldt
Halen: Bo Nielsen (ved skud fra Lars Svane)
Højre vinge: Tage Christensen
Venstre vinge: Hakon Jørgensen
Brystplade og ny Fuglekonge: Lars Bondo Svane


Udover fuglen, skød vi også til skive med pistol, her vandt Bo Nielsen. Jørgen Krüger blev nr. 2.

Til aften mødtes ca. 30 gardere med ledsager til en god middag i byen, med efterfølgende præmieoverrækkelse.Formanden mellem Fuglekonge Lars Bondo Svane og afgående Fuglekonge John Burgwaldt......


.....og her er alle præmietagene.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Onsdag den 16. oktober 2013 kl. 19:00 eller 20:00.

  BOWLING, Slots Bowl, Københavnsvej 23,    3400 Hillerød
  Man møder kl 19:00 hvis man vil deltage i spisning,   ellers kl. 20:00.
 
HVIS MAN VIL SPISE:
  Se Slotsbowls hjemmeside: www.slots-bowl.dk

 Bindende tilmelding med evt. menuønske i god tid til: tommyaaboe@hotmail.com eller 22 29 00 03.
 Meld dig til bowling og tag konen eller kæresten med.
Desværre blev efterårets første bowlingaften aflyst på grund af manglende tilslutning.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fredag den 1. november kl 18:30.

         ANDESPIL.

Garderforeningens årlige andespil holdes som sædvanligt i
Skydeselskabet,   Stengade 46,
hvor der er dækket op til en festlig aften, andespil og amerikansk lotteri.
Indskrivning fra kl. 17.45, hvor du vælger dine plader og køber lodder til det Amerikanske lotteri.
Prisen er kr. 250,00 for arrangementet, som består af flæskesteg med alt hvad der hører til, desserten er risalamande. Drikkevarer er for egen regning.
Du får 4 plader til første omgang af andespillet (12 spil), hvor der spilles om 12 ænder.
De efterfølgende 3 spil koster 5,- kr. pr. plade og her spilles om et væld af præmier.
Det Amerikanske lotteri afslutter præmie rækken med en masse spændende præmier.
Tag familie og venner med til en hyggelig aften.
Sidste frist for tilmelding er den 29. oktober 2013 til Mogens
Gundersen Tlf. 4922 1224 mail: mogens.gundersen@stofanet.dk
Det vil lette kassererens arbejde, hvis du indbetaler forlods på Reg. nr. 1551 Konto nr. 3163 2761 86 inden den 29. oktober.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Som lovet lidt om andespillet. En rigtig hyggelig aften, med god mad , godt selskab og nogle fine præmier, en stor tak til vore sponsorer. Vi kunne godt have klemt lidt flere gæster ind, men det gav selvfølgelig flere gaver pr. deltager, husk det altid er den første fredag i november.
NOV 74 Tommy Aaboe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onsdag den 6. november 2013 kl. 19:00 eller 20:00.

  BOWLING, Slots Bowl, Københavnsvej 23, 3400 Hillerød
  Man møder kl 19:00 hvis man vil deltage i spisning, ellers kl. 20:00.
 
HVIS MAN VIL SPISE:
  Se Slotsbowls hjemmeside: www.slots-bowl.dk
  Bindende tilmelding med evt. menuønske i god tid til tommyaaboe@hotmail.com eller 22 29 00 03.      Meld dig til bowling og tag konen eller kæresten med.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tirsdag 12. november 2013 kl. 18:30.  Skydning.
Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.

Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene. De skyder tirsdage i lige uger, men de er ikke så mange.
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
Med garderhilsen     Mogens Gundersen
i
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tirsdag 10. december 2013 kl. 19:00.  Skydning.
Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.

Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene. De skyder tirsdage i lige uger, men de er ikke så mange.
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
Med garderhilsen     Mogens Gundersen
i

    Helsingør Salonskytteforening har en af de bedste salonskydebaner i Danmark.
    De er så gode, at de har været brugt til afholdelse af DM.


    Også uden for selve banerne er der gode forhold.
    Her diskuterer og bortforklarer skytterne aftenens indsats på banerne.

       Vi er i Helsingør - ingen tvivl om det!

2012.

  Onsdag den 11. januar 2012 kl. 19:00.
   UPTOWN BOWL Rønnebær Alle 104, Helsingør
   Bowling under ledelse af  Tommy Aaboe.
   Pris pr. bane: 1 time kr. 150,00.  2 timer kr. 250,00.   4 spillere pr. bane. 
Meld dig til bowling og tag konen / kæresten med.
Tilmelding til Tommy Aaboe: tlf. 49 22 69 32 / 22 29 00 03  eller mail: tommyaaboe@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Lørdag den 14. januar 2012. HM Dronningens 40 års regeringsjubilæum.
Garderforeningerne fejrede Dronningen med en faneborg. Fanerne kom fra hele landet - og Helsingør GF var naturligvis repræsenteret.Der var samling på Kastellet, der ligger 5 - 8 minutters gang fra Amailienborg .
Mogens Gundersen fra Livgardens FANTASTISKE årgang SEP 58 (når web-master selv skal sige det) var som sædvanligt fanebærer.Inden man begav sig til Amalienborg, var der prøveopstiling på Kastellet ...... .... og her er så det endelige resultat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19:00.
   UPTOWN BOWL Rønnebær Alle 104, Helsingør
   Bowling under ledelse af  Tommy Aaboe.
   Pris pr. bane: 1 time kr. 150,00.  2 timer kr. 250,00.   4 spillere pr. bane. 
Meld dig til bowling og tag konen / kæresten med.
Tilmelding til Tommy Aaboe: tlf. 49 22 69 32 / 22 29 00 03  eller mail: tommyaaboe@hotmail.com
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Efter nogle problemer med at få begyndt med 15m. skydningerne
                                                    starter vi
                                 tirsdag 28. februar kl. 18.30
           i Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ §

Generalforsamling afholdes tirsdag den 6. marts kl. 18:30
i Skydeselskabets Selskabslokaler, Stengade 46.

Dagsorden:
  1.   Valg af dirigent
  2.   Valg af referent.
  3.   Formanden aflægger beretning
  4.   Kassereren aflægger regnskab
  5.   Indkomne forslag
  6.   Valg af formand. Kaj Aaberg modtager ikke genvalg.
         Bestyrelsen foreslår Lars Larsson.
  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
        Efter tur afgår Lars Larsson – Niklas Larsson og  Lars
        Bondo Svane (alle modtager genvalg)
        Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
        Bestyrelsen foreslår Kaj Aaberg
  8.   Valg af suppleanter:
        På valg er. 1. suppleant John Sundsgaard  og 2. suppleant
        Lars Kruse Thomsen. (Begge modtager genvalg)
  9.   Valg af revisor. John Wildner. (modtager genvalg)
10.  Eventuelt
11.  Uddeling af hæderstegn til følgende Gl. Gardere
        50 år:   203-JUL-45  Tage Giehm Meisler Wandbord 
        40 år    OKT-70 Jørgen Krüger                                               
        25 år    OKT-86 Søren Gert Larsen  
        Forenings emblem:  AUG-10  Rasmus Haar 

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der middag med 2 slags sild, Wienersnitsel og 1 øl.
Middagen koster kr. 220.00
Bindende tilmelding senest den 29. februar 2012 til Mogens Gundersen 49 22 12 24.
Mail: mogens.gundersen@stofanet.dk
Inviterede gæster:
Webmaster Sep. 58 Peter Horsten
Forretningsfører fra De Danske Garderforeningers sekretariat 578-Jul-62 Hans–Erik Skov Nielsen, der vil fortælle om livets gang i sekretariatet.
Med garderhilsen
p.b.v    Kaj Aaberg

Læs referat fra generalforsamlingen ved at klikke HER.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tirsdag 13. marts 2012 kl. 18:30.  Skydning.
Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.

Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene, de skyder tirsdage i lige uger, men
de er ikke så mange.
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
Med garderhilsen     Mogens Gundersen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Lørdag den 17. marts 2012.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Livgardens hold DEC 2011 holdt blå fest i Helsingør og foran paraden
  gennem byen gik medlemmer af Garderforeningen med foreningens
  fane i spidsen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Tirsdag 27. marts 2012 kl. 18:30.  Skydning.
    Helsingør Salonskytteforening, Blokhusvej 5, Helsingør.

    Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene, de skyder  tirsdage i ulige uger, men
    de er ikke så mange.

   
På gensyn, tilmelding er ikke nødvendig - bare kom.
    Med garderhilsen     Mogens Gundersen
 

          Man kan næppe noget sted i Danmark finde bedre forhold for skytterne end i
          Helsingør Salonskytteforening. Her er nogle af aftenens garderskytter ved at
          finde sig til rette på
skydestandpladserne. Ingen nævnt, ingen glemt.Der var plads til mange flere gamle og unge garderskytter....


Træfningen vises på en lille skærm, og registreringen finder sted på en computer.


Både før og efter skydningen kan man hygge sig i de frastødende lokaler.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -GOLF.


Lørdag den 12. maj  2012 kl. 10:00 - 13:00. GOLF.

Helsingør Golfklub, Gammel Hellebækvej 73, 3000 Helsingør.
Prøv at spille golf!
Bestyrelsen har indgået en aftale med Helsingør Golfklub om et prøvebesøg, med træner i 3 timer.
Vi skal være minimum 8 personer og prisen er kr. 300,00.
Tag gerne kone eller kæreste med.
Der vil være mulighed for at vi kan spise frokost i golfklubben for egen regning.
Tilmelding til Kasserer Mogens Gundersen. TLF. 4922 1224 eller mogens.gundersen@stofanet.dk senest den 30. april.
Desværre blev dette arrangement planlagt så sent, at det ikke var muligt at annoncere det i Garderbladet.
Muligvis var det grunden til, at der var så få tilmeldte at det var nødvendigt at aflyse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fredag den d. 15. juni 2012 kl. 18:30.   VALDEMARSDAG.
Mødested:  Kongevejens Skole.
Desværre er der ingen billeder fra marchen gennem byen.
Her kommer fortroppen ind i Kronborgs indre gård.Her kommer fortroppen,  i år var det Drabantgarden fra Hillerød.        Garderforeningens fane blev båret af SEP 58 Mogens Gundersen fulgt af 8 andre gamle gardere,
        deriblandt foreningens nuværende formand Lars Larsson og den tidligere formand Kaj Aaberg,


Vel ankommet til Kronborg blev der sunget en sang..........og den lokale formand for Danmarks-Samfundet holdt tale.        Efter at fanerne var rullet sammen,  gik deltagerne ud til Bomhuset hvor Danmarks-
        Samfundet bød på en øl / vand og en sandwich.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Søndag den 17. juni 2012. FORSVARETS DAG.

Tilmeld dig nu eller senest den 5. juni, og tag gerne din bedre halvdel med.
Vi kan holde prisen som sidste år kr. 125,00 per deltager
Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen E-mail: mogens.gundersen@stofanet.dk -  Telefon: 49 22 12 24
Dagens program er:
09:00   Afhentning af frokostbilletter mv. på Axeltorv
09:20   Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller.
             Der gøres klar til afmarch
10:00   Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets
             Tambourkorps
10:25    Kranselægning, Kronborg
              Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst 1045
10:50    Indrykning i Riddersalen, Kronborg
               Fanerne føres ind
11:05    Møde i Riddersalen på Kronborg Slot
              Velkomst ved formanden for ”Forsvarets Dag”
11:15    Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller
              Dirigent: Anders G. Karlsen
11:40    Helsingørs borgmester, Johannes Hecht-Nielsen
12:00    Fællessang: ”Hvor smiler fager den danske kyst”
12:05    Musikkorpset spiller
12:30    Til rådighed for overrækkelse af hæderstegn mm.
12:40    Fællessang: ” I alle de riger og lande”
12:45    Chefen for Hjemmeværnet, Generalmajor Finn Winkler
13:05    Fællessang: ”Den danske sang er en ung blond pige”
13:10    Fanerne føres ud 
13:15    Afslutning ved formanden for ”Forsvarets Dag”
13:30    Frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte
16:00    Forventet afslutning i kasematten
Som det fremgår af programmet, sker der ganske meget de 7 timer arrangementet varer.
Den gamle web-master modtog 88 billeder fra dagen, de 78 var fra frokosten i kasematterne.
Det var ikke let at udvælge billederne, men vægten er lagt på at vise så mange af de gamle gardere som muligt. (Ingen nævnt - ingen glemt.)
Web-master SEP 58 Peter Horsten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Søndag den 19. august 2012 kl. 08:30.
Skydebanerne ved Hellebæk Avlsgård.
OBS: Mødetid er kl. 08:30 hvor vi spiser morgenmad.
Kun ved eget skud kan man blive fuglekonge, og kun ved eget skud kan man vinde præmier.
Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen på tel. 49 22 12 24 eller pr. mail til mogens.gundersen@stofanet.dk senest den 10. august.
Prisen for morgenmad og for at deltage i alle skydninger er kr. 140,00.
Efter skydningen er der
kl. 18:00 middag med damer
hvor der bliver overrakt præmier til vinderne og den nye fuglekonge kåres.
Middagen (en tre retters menu) bliver holdt på Ciao–Ciao. (Sommeriva.)
Pris for velkomsdrink og tre retter mad er kr. 319,00 pr. person. Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen på tel. 49 22 12 24 eller pr. mail til mogens.gundersen@stofanet.dk senest den 10. august.
Betaling for morgenmad/skydning og eventuel middag finder sted på banerne den 19. august.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  
Jan Laxholm og Palle Westergaard stiller fanen op.


        Vi startede dagen med kaffe og brød samt en lille en til halsen, herefter gik vi samlet
        ned til fuglen hvor skydeleder Lars Bondo Svane
instruerede om regler samt hvilken
        rækkefølge der blev skudt på fuglen.

 
Fuglekonge 2012 blev 826 NOV 53 John Burgwald, der her ønskes til lykke af formanden.
 
 
           Kl. 18.00 mødtes vi til middag på reataurant Chiao Chiao, hvor vi havde en hyggelig
         aften med dejlig mad i samvær med vore damer

         Fuglekongen modtog en Stelton serveringsbakke med Livgardens sol og årstal
         indgraveret.


SET I GARDERBLADET september 2012. (MAJ 54 Kaj Aaberg var fanebærer for Helsigør Garderforening.).


Fredag -  søndag den 14. - 16. september.

   De Danske Garderforeningers Vingstedstævne.
   Nærmere oplysninger hos Helsingør GarderforeningsVingstedturKoordinationsudvalgsformand:
   Bo Jespersen, Tel.: 60 21 19 72.


I år var der kun 4 mand fra Helsingør Garderforening, der tog til Vingsted.
Tilbagemeldingen til den gamle web-master er, at de have en fantastisk god tur, men desværre var der ingen af de fire, der havde medbragt et fotografiapparat.
Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19:00 til 20:00.

   BOWLING, Rønnebær Alle 106, Helsingør.

   Tilmelding til Tommy  Aaboe,  22 29 00 03 eller tommyaaboe@hotmail.com
   Det er absolut tilladt at medbringe kone eller kæreste.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Fredag den 2. november fra kl. 17:45.

Garderforeningens årlige og berømte ANDESPIL afholdes i Skydeselskabet, Stengade 46 kl.18:30 hvor der er dækket op til en festlig aften med andespil, amerikansk lotteri og meget mere.
Deltagergebyret er kr. 250,00 for arrangementet.
Der er indskrivning fra kl. 17:45, hvor du vælger dine plader og køber lodder til det amerikanske lotteri.
Der bliver serveret Flæskesteg med alt hvad der dertil hører.
Som der hører sig til rigtig julemad er der ris a' la mande til dessert. Drikkevarer er for egen regning.
Du får fire plader til første omgang af andespillet (12 spil), hvor der spilles om 12 ænder.
De efterfølgende 4 spil koster 5.- kr. pr. plade her spilles der om et væld af præmier.
Det amerikanske lotteri afslutter præmie rækken med en masse af spændende præmier.

  Sidste frist for tilmelding er den 26. oktober til
  Mogens Gundersen    Tlf. 49 22 12 24
  mail: mogens.gundersen@stofanet.dk.
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onsdag den 14. november 2012 kl. 19:00 til 20:00.

   BOWLING, Rønnebær Alle 106, Helsingør.
   Tilmelding til Tommy  Aaboe,  22 29 00 03 eller
   tommyaaboe@hotmail.com
   Det er absolut tilladt at medbringe kone eller 
   kæreste.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Lørdag den 17. november 2012 kl. 11:30.
  Blå fest i Helsingør.
 
170 gardere i blå uniform vil kl. 12:00 sammen med 12 tambourer (og gamle gardere
  fra Helsingør Garderforening), og med Garderforeningens fane i spidsen, marchere gennem Helsingør by.
Gamle gardere, der vil gå med i paraden, stiller ved Kronborg kl. 11:30.

OBS: NY RUTE - OG NY STARTTID.
Der er nu start fra Kronborg og marchen går ad Allégade og Jernbanegade til den vestlige ende af Stengade. Derfra ad Stengade og Bjergegade tilbage til Kronborg.
Der sluttes af på Kulturværftet hvor marchens deltagere bydes på en øl eller vand.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00 til 20:00.

   BOWLING, Rønnebær Alle 106, Helsingør.
   Tilmelding til Tommy  Aaboe,  22 29 00 03 eller
   tommyaaboe@hotmail.com
   Det er absolut tilladt at medbringe kone eller 
   kæreste.


2011.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2011.

  Onsdag den 26. januar kl. 19:00. Skydning.
Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail:
Fjern XX inden du sender en mail.)


  Mandag den 7. februar kl. 19:00. Skydning.
Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail:
Fjern XX inden du sender en mail.)

Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 18:30. Generalforsamling.
Skydeselskabets selskabslokale, Stengade 46.
Efter generalforsamlingen er der spisning for de, der har lyst.

Indkaldelse til Generalforsamling,
Generalforsamlingen holdes tirsdag den 8. februar 2011
kl. 18:30 i  Skydeselskabets selskabslokaler Stengade 46, Helsingør.

Dagsorden:

   1.    Valg af dirigent.
  2.      Valg af referent
  3.       Formanden aflægger beretning.
  4.       Kassereren forelægger regnskab.
  5.       Indkomne forslag.

  6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer efter tur afgår Mogens Gundersen
            (modtager genvalg) og Hans–Jørgen Flygaard (modtager ikke
            genvalg)

  7.       Valg af nyt bestyrelsesmedlem
  8.       Valg af suppleanter.
  9.       Valg af revisor, Erik Bak (modtager genvalg)
10.       Eventuelt.

11.       Uddeling af hæderstegn til følgende Gl. Gardere:
          MAJ  56   Karl-Åge Christensen          40 år
          APR  58   Gert Kaj Johansen               40 år 
          AUG  67   Rieder Lyngbye Hansen     40 år 
          MAR  86  Søren Thelander Hansen    25 år
          SEP. 86  Søren Kromose Nielsen      25 år
          JUL   99  Clauis Nicolai Ellehus          10 år
          JUN   86  Pauli   Borrild Mathiasen     10 år

Forslag til dagsorden skal skriftlig være formanden i hænde  8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der middag med 2 slags sild, winerschnitsel, og 1 øl.    Middagen koster 210,00 kr.

Bindende tilmelding senest den. 2. februar til Mogens Gundersen  Tel.:
49 22 12 24 eller mail
mogens.gundersen@stofanet.dk


Læs  referat som Word fil. Klik HER.Formanden bød velkommen og inden selve generalforsamlingen var der spisning, den traditionelle menu:  2 slags sild efterfulgt af wienerschnitzel.
Derefter var der foredrag.Sergent Hazam Aldwan fra Livgarden var udstationeret i Afghanistan som gruppefører på hold 9. Han fortalte om tiden i Helmand og viste egne filmoptagelser.  Inden foredraget havde vi havde respekt for de udsendte til Afghanistan, efter foredraget var respekten steget yderligere.
Generalforsamlingen blev indledt med at Jørgen Svaneberg blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.
Formanden bad alle om at rejse sig og mindes 904-N0v-49 Knud Bernt Andersen,  som vi mistede den 18. april 2010, samt de garderkammerater, der er faldet under tjenesten i Afghanistan.
Derefter fulgte formandens beretning.
Foreningen har haft artikler i næsten alle numre af Garderbladet.
Repræsentantskabsmødet i Hillerød blev omtalt som et virkeligt godt møde - og en dejlig aften.
Under omtalen af fugleskydningen oplyste formanden, at den ny fuglekonge får overrakt banderolerne og præmien ved middagen efter fugleskydningen. Det blev også meddelt, at bestyrelsen ville sætte pris på at garderne mødte op til fugleskydningsmiddagen i pænt tøj  – og med diverse ærestegn.
Livgardens hold december 2010 holder deres Blå Fest i Helsingør den 19. marts 2011.
Marchen starter ved Kongevej Skolen og slutter på Kulturværftet, hvor borgmesteren overtager paraden og byder garderne velkommen til Helsingør.
Foreningen håber, at så mange som muligt af medlemmerne kommer på dagen, ser marchen gennem Helsingør, og mindes deres egen tid som ung garder i den blå uniform.
Repræsentantskabsmødet holdes i Horsens den 27. og 28. maj 2011, hvor bestyrelsen gerne ser at så mange som mulig af foreningens medlemmer deltager.
Hjemmesiden fik stor ros fra generalforsamlingen, tak til vores webmaster SEP 58 Peter Horsten.Foreningens kasserer SEP 58 Mogens Gundersen gennemgik årsregnskabet for 2010 og fik stor ros for det resultat der var fremkommet de 2 år efter at den nye bestyrelse tiltrådte.

Så var der valg til bestyrelsen.
SEP 58 Mogens Gundersen blev genvalgt, OKT 77 Hans Jørgen Flygaard modtog ikke genvalg grundet sygdom.
Ny bestyrelsesmedlem blev MAJ 77 Bo Nielsen. Som suppleant blev Lars Kruse Thomsen og JUL 75 John Sundsgaard valgt. Lars Kruse Thomsen blev også valgt som fanebærer.
JUL 71 Erik Bak blev genvalgt som revisor.
Under eventuelt meddelte formanden, at fremover sendes kontingent-girokortet til de medlemmer, der ikke har e-mail, sammen med invitationen til efterårets andespil. Medlemmer, der har e-mail, får kontingentopkrævningen pr. e-mail.
Bestyrelsessuppleant JUL 75 John Sundsgaard havde foreslået at Mogens Blomsterberg skulle vælges til æresmedlem af foreningen for hans mange år som fanebærer. Bestyrelsen afslog at foreslå æresmedlemskab da der er mange, som har gjort et stort arbejde for foreningen, som  ikke er blevet udnævnt til æresmedlem.Følgende fik hæderstegn:
APR 58 Gert Kaj Johansen - 40 år
SEP 86 Søren Kromose Nielsen - 25 år.
MAR 86 Søren Thelander Hansen - 25 år
Følgende nye medlemmer fik foreningsemblemet.
Lars Kruse Thomsen.
Sergent Hazem Aladwanx

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Onsdag den 23. februar 2011 kl. 19:00. Skydning.
Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail:
Fjern XX inden du sender en mail.)
   Mandag den 14. marts 2011.  Skydning.
Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering
til junk-mail:  Fjern XX inden du sender
en mail.)

Lørdag den 19. marts 2011 kl. 11:30.
"BLÅ MARCH"
Livgardens hold december 2010 holder deres Blå Fest i Helsingør lørdag den 19. marts.
Marchen starter kl. 11:30 ved Kongevej Skolen
(med Helsingør Garderforenings fane i spidsen)
og går ad ruten: Kongevejen – Stengade – Bjerggade – Kronborgvej – Allegade ­til Kulturværftet, hvor borgmesteren overtager paraden og byder garderne velkommen til Helsingør.

Foreningen håber, at så mange som muligt af medlemmerne kommer på dagen, ser marchen gennem Helsingør, og mindes deres egen tid som ung garder i den blå uniform.Formand MAJ 54 Kaj Aaberg orienterer om marchen.Afmarch fra Kongevej Skole.
Fanebærer var MAJ 77 Bo Nielsen.
I næste geled gik (fra venstre i billedet) bestyrelsesmedlemmerne SEP 58 Mogens Gundersen, JUL 93 Lars Bondo Svane og Kaj Aaberg.
I næste geled gik (fra venstre i billedet) (skjult bag Lars Bondo Svane) MAJ 54 John Ole Hansen, bestyrelsesmedlem APR 07 Christian Lind Rasmussen (der på dette billede er skjult bag Kaj Aaberg)
og foreningens æresmedlem Jørgen Skov.
På Kulturværftet bød borgmester Johannes Hecht-Nielsen velkommen til Helsingør.Kompagnichefen takker for indsatsen.Kommunen inviterede på et traktement på Kulturværftet.

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen hilser på foreningens æresmedlem Jørgen Skov.


Aftrådt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ??dag den ??. maj 2011. LERDUESKYDNING.
            Aflyst..
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fredag den 27. og lørdag den 28. maj.
Repræsentantskabsmøde i Horsens. Der henvises til udførlig omtale af arrangementet i Garderbladets januarnummer.
Bemærk: Der er mange penge at spare ved hurtig tilmelding.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onsdag den 15. juni 2011 kl. 18:30. Valdemarsaften.     
Fanebærer og fanevagt samt øvrige deltagere i optoget møder kl. 18:30 på Kongevejens Skole.
Kl. 19.00 afgår faneoptoget til Kronborg Slot med Helsingør Pigegarde i front.
12 gamle gardere var mødt op og alt gik efter programmet.
Vel ankommet til Kronborg slotsgård synger man en sang, den lokale formand for Danmarkssamfundet
holder tale og der uddeles faner. (Danmarkssamfundet er en forening / organisation, der uddeler faner
til foreninger  m.v. )
Efter at der med trompet er blæst retræte  -  er der mange fra de deltagende soldaterforeninger,
der søger mod marinestuen....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Søndag den 19.  juni 2011.  Forsvarets dag.  

Vi mødes kl. 9:30 på Axeltorv.
Kl. 10:.00 er der afgang til Kronborg Slot, efter endt kransenedlæggelse og arrangementet i riddersalen føres fanerne ud.
Der bliver en pause på ca. 30 minutter, derefter er der frokost i kasematten. (Også kaldet Kronborg Bom.)
Forventet afslutning ca. kl. 16:00.
Vores koner og kærester er meget velkomne til at deltage.
Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen på tlf. 49 22 12 24 eller pr. e-mail: mogens.gundersen@stofanet.dk
Læs den fuldstændige invitation HER.

"Forsvarets dag" er en hyldest til forsvaret, men det er ogå et interessant arrangement for de, der deltager. Det var det også i år, hvor "man" havde skaffet to meget "tunge" talere til arrangementet i Kronborgs riddersal.
Men først samledes man som sædvanligt på Axeltorv, hvor fanerne blev rullet ud, og marchkolonnen blev formeret.
Så var der march gennem byen til Kronborg med tambourer i spidsen. Tambourerne skulle efter planen komme fra kvindeligt flyverkorps, men de var forstærket med nogle tembourer fra hærhjemmeværnet.16 gamle gardere deltog i marchen med foreningens fane i spidsen. Her ses fortroppen.
(Resten af arrangementet var "med ledsager".)Først blev nationalsangene sunget.Så spillede Nordsjællands Hjemmeværns Musikkorps, som også underholdt mellem talerne.Der var to kendte talere.Først udenrigsminister Lene Espersen.Den anden taler var forsvarschefen, general Knud Bartels.Og så var der frokost i kassematterne. Billederne kræver ingen nærmere forklaring!

HYGGE !         

        Lørdag den 9. juli 2011 fejrede Helsingør Garderforening sit ældste medlem.
      Det var foreningens æresmedlem og mangeårige revisor 325/maj 1942, tidligere
      bankdirektør Arvid Nielsen, der fejrede sin 90 års fødselsdag.   På fotoet ses fra venstre kasserer SEP 58 Mogens Gundersen,  tidligere formand MAR 66  
   Jørgen Skov Arvid Nielsen, Fødselsdagsbarnet, nuværende formand 994-MAJ 54 Kaj 
   Aaberg og tidligere formand 927 MAJ 54 Tage Christensen. 

 

INVITATIONEN:
  Søndag den 21. august 2011 kl. 9:00. Fugleskydning.
Skydebanerne i Hellebæk.
Lørdag stilles foreningens telt op og der gøres klar til den store dag, hvor vi skal finde en ny fuglekonge.
Har du ikke været fuglekonge før har du chancen nu, vi starter som sædvanlig med fælles morgenbord med en lille en til halsen.
Mød op og hyg jer med jeres garderkammerater, efter fugleskydningen om eftermiddagen mødes vi med vores damer til et måltid mad og hyggelig samværd hvor vi hylder den nye fuglekonge og de øvrige vindere. Foreninger forventer at den nye fuglekonge deltager i den efterfølgende middag, hvor den afgående fuglekonge aflevere banderolerne til den nye fuglekonge.
Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen, på tlf. 49 22 12 24 eller pr. e-mail:
mogens.gundersen@stofanet.dk
- - - - - - - -
Der var som altid stor tilslutning til den årlige fugleskydning.
Detaljer og mange billeder fra dagen vises herunder, men først dagens to vigtigste begivenheder:
- Hvem blev den nye FUGLEKONGE?
- Dagens overraskelse. Mogens Blomsterberg fik De Danske Garderforeningers hæderstegn.


885 SEP 57 Lennart Svane blev den nye fuglekonge,.
Her er han fotograferet ved middagen sammen med den afgående fuglekonge.

På internettet har den gamle web-master fundet et billede af en flot "skive".

 
Den viser at Lennart Svane tidligere har været fuglekonge - for 10 år siden i Helsingørs Kongelige Priviligerede Skydeselskab.


De Danske Garderforeningers hæderstegn.
Fugleskydningen er en af de lejligheder hvor de er flest medlemmer til stede,  derfor havde bestyrelsen  besluttet,  at det var det rette  tidspunkt at dekorere JAN 58 Mogens Blomsterberg med De Danske Garderforeningers hæderstegn  som en påskønnelse for hans virke som fanebærer i mere end 25 år.Her har foreningens formand Kaj Aagård (TH) overrakt hæderstegnet til Mogens Blomsterberg.


Ikke mindre end 23 var mødt op på banerne.
Garderne startede med fælles morgenbord og med en lille en til halsen, og derefter gik man over til skydningen.
Traditionen tro skød den afgående fuglekonge ,
Bo Nielsen, det første skud, og de efterfølgende resultater var:
Fuglekonge 885 SEP-57 Lennart Svane
Næb 656 SEP-64 Kaj-Axel Witt
Venstre Vinge JUL93 Lars Bondo Svane
Højre Vinge 1977 Lars Kruse Thomsen
Halen JAN-58 Mogens Blomsterberg
Luftpistol med 57 træffer af 60 mulige: 656 SEP-64 Kaj-Axel Witt.

Efter fugleskydningen mødtes garderne kl. 17:00 med deres koner i Hornbæk Golfklubs dejlige lokaler, hvor man nød en virkelig dejlig tre rettes menu, og fuglekongen blev hædret sammen med de øvrige vindere,

Billederne herunder viser dagens forløb - den startede før kl. 7 med klargøring af banerne - laaang tid før medlemmerne mødte op.  MEN som de gamle vikinger sagde: " EJ FANGER SOVENDE MAND SEJR".


 


Mandag den  5. september 2011.  Flagdag.

Fredag / lørdag / søndag den 16., 17. og 18. september.   Vingsted.
Tilmelding til skydeleder Lars Bondo Svane, tlf. 23 24 29 17 eller
35 55 61 71.  Eller pr. e-mail:  lars@bondo-svane.dk5 skytter fra Helsingør Garderforening tog turen til Vingsted.
Fra venstre: MAR 92 Bo Jespersen, JUL 92 Poul Hallengreen, SEP 58 Mogens Gundersen,
JUL 75 John Sundsgaard og OKT 70 Jørgen Krüger.Aftenspisningen fredag aften, og morgenmad og frokost søndag, var arrangeret i samarbejde med Københavns, Nordsjællands og Frederiksborg Amts garderforeninger.Også JAN 58 Mogens Blomsterberg var kørt til Vingsted. Her ses han til venstre i billedet.
(Det er JUL 75 John Sundsgaard til højre i billedet.)
Det var absolut ikke "kniv og gaffel" alt sammen.Der var mødt 71 unge og ældre gardere, og alle skød konkurrence på 200 meter med skytteforeningsriffel og med hærens gevær M/ 95.
Der var også skydninger på 50 meter. En 15 skuds konkurrence, og hver skytte skød 6 serieskydninger a 5 skud.


(Foreningens web-master fik en delt førsteplads i serieskydningen.)

BOWLING !!


I januar 2010 måtte Garderforeningen ophøre med bowling i Helsingør , fordi New Bowl, Rønnebær Alle, gik i betalingsstandsning og senere lukkede. Det blev dengang oplyst, at bygningen skulle bruges til andre formål.
I efteråret 2011 åbnede UPTOWN BOWL på adressen Rønnebær Alle 104, og vi genstartede Bowling i Garderforeningen under ledelse af Tommy Aaboe.  Første gang i oktober 2011.


Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19:00.
UPTOWN BOWL Rønnebær Alle 104, Helsingør
Vi vil nu prøve at genstarte Bowling i Helsingør under ledelse af Tommy Aaboe.  Første gang den 12. oktober.
Pris pr. bane: 1 time kr. 150,00.  2 timer kr. 250,00.   4 spillere pr. bane. 
Meld dig til bowling og tag konen / kæresten med.
Tilmelding til Tommy Aaboe: tlf. 49 22 69 32 / 22 29 00 03  eller mail: tommyaaboe@hotmail.com
                             
  Fredag den 4. november 2011. kl. 17:30.  Andespil.
Skydeselskabets Selskabslokaler.
Kl. 17:30 åbnes dørene hvor der kan købes plader.
Kl. 18:30 går vi til bords for at spise vores julemiddag, og der vil igen i år være mulighed for at kunne vinde en masse flotte gaver.
Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen, på tlf. 49 22 12 24 eller pr. e-mail: mogens.gundersen@stofanet.dk 

  Onsdag den 9. november kl. 19:00.
   UPTOWN BOWL Rønnebær Alle 104, Helsingør
   Vi vil nu genstarte Bowling i Helsingør under ledelse af 
   Tommy Aaboe.  Første gang den 12. oktober.
Pris pr. bane: 1 time kr. 150,00.  2 timer kr. 250,00.   4 spillere pr. bane. 
Meld dig til bowling og tag konen / kæresten med.
Tilmelding til Tommy Aaboe: tlf. 49 22 69 32 / 22 29 00 03  eller mail: tommyaaboe@hotmail.com

  Onsdag den 14. december 2011 kl. 19:00.
   UPTOWN BOWL Rønnebær Alle 104, Helsingør
   Vi vil nu genstarte Bowling i Helsingør under ledelse af 
   Tommy Aaboe.  Første gang den 12. oktober.
Pris pr. bane: 1 time kr. 150,00.  2 timer kr. 250,00.   4 spillere pr. bane. 
Meld dig til bowling og tag konen / kæresten med.
Tilmelding til Tommy Aaboe: tlf. 49 22 69 32 / 22 29 00 03  eller mail: tommyaaboe@hotmail.com2010.
2010. Afholdte arrangementer.

13. januar kl. 19:00. Skydning.

Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering
til junk-mail:  Fjern XX inden du sender
en mail.)


20. januar kl. 19 - 21. Bowling.
New Bowl, Rønnebær Alle, Helsingør.
Koner / kærester er selvfølgelig ogå velkomne.
Tilmelding senest to dage før til Bo Kragh Jespersen enten på
mobil  60 21 19 72 eller på mail: XXbkkj.bo@jubii.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering. Fjern XX inden du bruger den.)
BOWLINGAFTENEN ER AFLYST, DA NEW BOWL ER GÅET I BETALINGSSTANDSNING.

Onsdag den 10. februar 2010 kl. 19:00. Skydning.
Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til:
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering
til junk-mail:  Fjern XX inden du sender
en mail.)
.
Der var et rigtigt flot fremmøde selv om sneen lå højt.Her ses syv af aftenens otte skytter - den ottende tog billedet.
Ventes der på forfriskninger? Wiibroe?


Søndag den 7. februar 2010. Regionsmesterskab i Bowling.

Det er nu (marts 2010) afgjort, at bygningen hvor New Bowl tidligere havde til huse, skal bruges til andre formål, så der kommer ikke foreløbigt bowling i Helsingør.
På trods af manglende træning drog fire "gamle" bowlere til Køge den 7. februar hvor DG afholdt sit årlige  regionsmesterskab.xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Holdet mødte naturligvis iført Helsingør Garderforenings specielle bowling T-shirt.
Desværre blev holdet kun nummer fire ud af fire deltagende garderhold - men holdet fik et bedre resultat end de to deltagende damehold.

Bo Kragh Jespersen var med i Køge, men kunne ikke være med på holdet. Han er regionens bowlingleder og stod for arrangementet.
Herunder ses en af Helsingør Garderforenings bowlere, der gør sit bedste.
xxxxxxxxxxxxOnsdag den 17. februar 2010 kl. 19 - 21.  Bowling.

New Bowl, Rønnebær Alle, Helsingør.
Koner / kærester er selvfølgelig ogå velkomne.
Tilmelding senest to dage før til Bo Kragh Jespersen enten på
mobil  60 21 19 72 eller på mail: XXbkkj.bo@jubii.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering. Fjern XX inden du bruger den.)
BOWLINGAFTENEN ER  AFLYST, DA NEW BOWL ER GÅET I BETALINGSSTANDSNING.


Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19:00. Skydning.
Helsingør Salonskytte Forening, Blokhusvej 5, Helsingør.
Tilmelding nogle dage i forvejen til
skydeleder Lars Bondo Svane pr. e-mail til:
XXlars@bondo-svane.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering
til junk-mail:  Fjern XX inden du sender
en mail.)
.

Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 18:30. Generalforsamling.
Skydeselskabets Selskabslokale , Stengade 46, Helsingør.
Efter generalforsamlingen er der spisning for de, der har lyst.


Indkaldelse til Generalforsamling,
Generalforsamlingen holdes tirsdag den 16. marts 2010 kl. 18:30 i  Skydeselskabets selskabslokaler Stengade 46, 3000 Helsingør.

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent.
  2.  Formanden aflægger beretning.
  3.  Kassereren forelægger regnskab.
  4.  Indkomne forslag.
  5.  Valg af formand, Kaj Aaberg (modtager genvalg)
  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer efter tur afgår Lars Larsson,
       Niclas Larsson og Lars Bondo Svane. (Alle modtager genvalg)
       Bo K. K. Jespersen. (Modtager ikke genvalg)
  7.  Valg af suppleanter.
  8.  Valg af revisor, Erik Bak – John Wildner. Efter tur afgår
       Erik Bak.
  9.  Valg af fanebære.
10.  Eventuelt.
11.  Uddeling af hæderstegn til følgende gamle gardere
       60 år: 62 MAJ 49 Carl Gustav Von Freiesleben
       50 år: 994 MAJ 54 Bjarne Ladefoged
       40 år: 882 JUN 67 John Reimund Andersen
       25 år: 435 MAJ 60 John Udengård
       10 år: NOV 99 Henrik Aaboe, JUL 99 Claus Nicolai Ellehus,
                AUG 00 Thomas Laxholm, NOV 99 Jesper Pedersen,
                AUG 78 Henrik Michael Sørensen.

Forslag til dagsorden skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen middag med 2 slags sild, Winerschnitsel og  1 øl. Kr. 210.-
Bindende tilmelding senest den. 9 marts til Mogens Gundersen    49 22 12 24 eller e-mail:  mogens.gundersen@stofanet.dk   


Læs generalforsamlingsreferatet som Word fil. Klik HER

Nogle billeder fra generalforsamlingen:


Fra venstre ses foreningens næstformand, FEB 75 Lars Larsson, der tog referat,
Jørgen Svaneberg, der om dirigent ledede slagets gang,
formand MAJ 54 Kaj Aaberg der aflagde beretningen om årets begivenheder og
kasserer SEP 58 Mogens Gundersen der aflagde regnskab.Af gode grunde var det formanden, der førte ordet det meste af tiden

   
Der blev uddelt hæderstegn:
60 års tegn til MAJ 49 Carl Erik Von Freiesleben -  50 års tegn til 994 MAJ 54 Bjarne Ladefoged


   
          40 år: 882 Jun. 67 John Reimund Andersen        25 år: 435 Maj 60 John Udengaard

 
10 år: NOV 99 Henrik Aaboe


To medlemmer blev udnævnt til æresmedlemmer:
Tidligere formand Jørgen Skov og tidligere bestyrelsesmedlem Tommy Aaboe.
Til slut modtog foreningens nye web-master SEP 58 Peter Horsten medlemsemblemet. (Og en flaske.)

- og så
var der dømt sild, wienerschnitzel og pilsner - og hyggesnak - resten af aftenen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onsdag den 17. marts 2010 kl. 19 - 21. Bowling.
New Bowl, Rønnebær Alle, Helsingør.

Koner / kærester er selvfølgelig ogå velkomne.
Tilmelding senest to dage før til Bo Kragh Jespersen enten på
mobil  60 21 19 72 eller på mail: XXbkkj.bo@jubii.d
(Adressen er beskyttet mod kopiering. Fjern XX inden du bruger den.)
BOWLINGAFTENEN ER  AFLYST, DA NEW BOWL ER GÅET I BETALINGSSTANDSNING.

Lørdag (den 17.) eller den 24. april.     Lerdueskydning.
LERDUESKYDNINGEN ER UDSAT TIL EN SENERE LEJLIGHED.
(Lerdueskydebanerne nær Helsingør åbner først 1. maj.)

Lørdag den 29. maj 2010. Livgardens hjemsendelsesparade for ISAF 8.
Holdet havde tab, både dræbte og sårede, og efter en tre månders periode i Danmark, hvor de udsendte kunne komme ned på jorden igen efter et halvt år med ekstremt stress, var der hjemsendelsesparade på Garderkasernen i Høvelte.Livgarden ønskede at gamle gardere skulle være med til at fejre hjemsendelsen og 11 foreninger mødte med faner.

Helsingør Garderforening stillede - som den plejer - med fane, faneløjtnant og fanebærer.
(På billedet: Fanebærer SEP 58 Mogens Gundersen - Faneløjtnant MAJ 54 Kaj Aaberg.)

Søndag den 30. maj 2010.  (Datoen ændret fra lørdag den 29. maj.)
Sommerturen går til STEVNSFORTET.

        

Turen er for Gl. Gardere med Damer, og den går til Koldkrigsmuseet på Stevns. (Stevns Fortet.)
Vi skal se "Frontlinien i Den Kolde Krig" – 1,6 km gange 18 meter under jorden – Kanoner, missiler og kampvogne – Smuk natur, lille biograf og butik.
Turen i Undergrunden varer i 1½ til 2 timer, og er ca. 3 km. lang.
Temperaturen er 10,5 gr. så husk en varm trøje.
Når vi nu har set, hvad vi vil se, spiser vi vores medbragte mad.
Foreningen giver diverse drikkevarer.

Pris pr. person kr. 125,00

Tilmelding senest den  21. maj til foreningens kasserer Mogens Gundersen
Tel.: 49 22 12 24. E-mail:  mogens.gundersen@stofanet.dk
Når tilmeldingerne er på plads, vil bestyrelsen prøve at koordinere kørslen, således at så få som muligt kører selv.
Vi regner med at køre fra Helsingør kl. 9:00.
Læs mere om fortet HER.)

(Der er 110 km fra Helsingør til Stevnsfortet. Køretid ca. 1 time 40 min.)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Turen gik som den var planlagt.16 gl. gardere og garderinder mødtes på parkeringspladsen ved Prøvestenen.

På vej til Stevns holdt nogle af bilerne en kort "rast"Samling på troperne.Vi så på Hawk batteriet............på radaren.......... og på de udstillede kampvogne
...... men da vi skulle ned i undergrunden løb fotografens fotoapparat tør for strøm!!!!


Lørdag den 12. juni 2010.
De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i Hillerød.
Bestyrelsen og mange gardere fra foreningen møder op med damerne til en festlig dag i gamle Garderkammeraters selskab.

De Danske Garderforeningers  repræsentantskabsmøder er traditionelt et ganske omfattende arangement.
For tilrejsende er der kammeratskabsaften fredag aften.
Lørdagen starter med morgenandagt i den lokale kirke - her Frederiksborg Slotskirke.Så er der march gennem byen. Ofte som her med Livgardens Musikkorps i spidsen - ellers med tambourer.

Så er der repræsentantskabsnmøde .......... afbrudt af frokost (Her ses hjenetrusten fra Helsingør Garderforening under frokosten.)

Så fortsætter mødet og om aftenen .....Middag........ med damer og dans.


Tirsdag den 15. juni 2010 kl. 18:30.  Valdemarsaften.
"Vi mødes som sædvanligt på Kongevejens Skole kl. 18:30, mød op og hyg dig et par timer med dine garderkammerater.
Kl.19.00 Afgår faneoptoget til Kronborg Slot forhåbentlig med Helsingør pigegarde i front."

Søndag den 22. august 2010 kl. 09:00.
Fugleskydning på de gamle militære skydebanerne i Hellebæk.
Lørdag stilles foreningens telt op og der gøres klar til den store dag, hvor vi skal finde en ny fuglekonge.
Har du ikke været fuglekonge før har du chancen nu, vi starter som sædvanlig med fælles morgenbord med en lille en til halsen.
Mød op og hyg jer med jeres garderkammerater, om eftermiddagen mødes vi med damerne til en hyggelig aften, hvor vi hylder den nye fuglekonge og de øvrige vindere.
Tilmelding skal ske senest den 16. august til kasserer Mogens Gundersen på tlf. 49 22 12 24 eller e-mail:  mogens.gundersen@stofanet.dk
Det fuldstændige program:.
FUGLESKYDNING DEN. 22. AUGUST 2010
SKYDEBANERNE I HELLEBÆK KL.9.30
SOM SÆDVANLIG VIL DER VÆRE FRANSKBRØD SAMT OST OG PÅLÆG,  SAMT EN LILLE EN TIL HALSEN.
DER KAN KØBES ØL & VAND PÅ SKYDEBANEN.
NÅR FUGLEKONGEN ER FUNDET OG VI ER KLAR TIL AT TAGE HJEM. MØDES VI MED VORES DAMER , HVOR VI DEREFTER SEJLER MED SCANDLINES HAMLET KL. 13,40 TIL EN DEJLIG SØNDAGS MENU
PRISEN FOR FUGLESKYDNING OG SØNDAGS MENUEN:
FUGLESKYDNING 140.00 KR.
MENUEN KOSTER 160.00 KR.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der var igen i år stor tilslutning til vores fugleskydning.      Vi startede kl. 7:30 om morgenen med at stille vores telt op. Solen skinnede og de, der var mødt til
      teltrejsningen, var alle i godt humør, på trods at de skulle så tidligt op en søndag morgen.      Ved ni tiden kom de andre gl. gardere. Foreningen havde stillet et dejlig morgenbord op med diverse
      brød og pålæg samt en lille en til halsen.
       Kl. 9:30 kaldte formanden garderne til antrædning.


      
       Der blev budt velkommen og skydeleder Lars Bondo Svane overtog skytterne, forklarede reglerne
       for skydningen og alle skytterne fik lejlighed til at se nærmere på fuglen.  Den afgående fuglekonge Niklas Klostrer Larsson ønsker den nye fuglekonge til lykke.       Omkring kl. 12:30 var fuglekongen fundet og resultatet af fugleskydningen blev: Fuglekonge MAJ 77
       Bo Nielsen, venstre vinge 906 MAR 66 Jørgen Skov, højre vinge 885 SEP 57 Lennart Svane, næb
       IFG.  56 Hakon Jørgensen og hale 885 SEP 57 Lennart Svane.
       Som noget nyt var der lotteri om en flaske Rød Aalborg, der blev vundet af OKT 70 Jørgen Krüger.
       Efter fugleskydningen hyggede vi os på færgen Hamlet med en to retters menu og fuglekongen sluttede
       den festlige dag af med at byde på kaffe og en lille en til halsen. Vi takker mange gange.
       Lad dette blive en tradition.
       - og her er nogle billeder fra middagen på færgen:


Søndag den 5. september 2010.
Flagdag.

I 2009 var vi repræsenteret i København ved Mogens Gundersen og Ib Westergård.Vi håber der bliver en flagdag i Helsingør, som vi selvfølgelig så møder op til.

Søndag den 12. september 2010 kl. 09:30.

Forsvarets dag.

Den. 12. september deltog foreningen i forsvarets dag.Paraden startede på Axeltorv kl. 10.00 anført af flyvehjemmeværnets Tamburkorps.
 Efter kranselægningen ved mindetavlen fortsatte paraden til slotsgården. Derefter var der indrykning i riddersalen, hvor fanerne blev ført ind.

I riddersalen var der koncert ved Hjemmeværnets musikkorps og
taler af forsvarsminister Gitte Lillelund Beck og forsvarschefen General Knud Bartels og mellem talerne underholdt musikorpset, der også spillede til fællessang.
Kl. 13.30 var der frokost i kasematterne (også kaldet Kronborg Bom) og dagen sluttede som sædvanligt med lidt hygge i Helsingør By.Dagen sluttede som sædvanligt med lidt hygge i Helsingør By.
x
Koner og kærester kunne deltage i alt undtragen selve marchen..
Det fuldstændige program for dagen kan du læse HER.

 


Fredag - lørdag - søndag 17. - 18. - 19. september 2010.
De Danske Garderforeninges skyttestævne i Vingsted.
Selve skydningen finder sted lørdag den 17. og mange deltager kun i selve skydningen         
Nærmere oplysninger og tilmelding senest den 5. september til
Bo Jespersen.
Tlf.49 26 56 56 - E-mail: b.jespersen@gmail.com

Læs mere om arrangementet HER.

 
Onsdag den 20. oktober 2010 kl. 10:00.

200 års dagen for den franske feltmarkskal Jean-Baptiste Bernadottes korte ophold i Helsingør på vej til Sverige, hvor han var blevet
valgt til kronprins.
Helsingør  Garderforening var blevet bedt om at stille med fane og fanevagt på Kongekajen i Helsingør.


Vi stillede med AUG 2003 Niklas Larsson og SEP 58. 022 Mogens Gundersen.Dronning Margrethe og Prinsesse Benedikte modtog det Svenske Kongehus, der kom sejlene, derefter gik man til Det Kongelige Skydeselskab,  hvor der var frokost.
Det var i Det Kongelige Skydeselskabs lokaler, at Jean-Baptiste Bernadotte konverterede fra katolicismen til den Luthersk reformerte tro.

Fredag den 5. november 2010 kl. 17:00 2010.
Andespil i Skydeselskabets Selskabslokaler.

Den. 5. november havde vi vores traditionelle andespil i Skydeselskabets Selskabslokaler , der var rigtig stort fremmøde af foreningens medlemmer samt deres familie og venner, der var mange flotte præmier, aftenen startede med dejlig flæskesteg med alt der til at høre, samt risalamande med mandelgave. Foreningen takker for de sponserede gaver.

Til sidens top.


2009.
 
Marts 2009.
Generalforsamling og hæderstegnsuddeling.

Generalforsamling og uddeling af hæders- og jubilæumstegn finder normalt sted i marts. Herunder ses billeder fra marts 2009, hvor generalforsamlingen blev afholdt på LO Skolen..Der uddeles hæderstegn for 10, 25, 40, 50 og 60 års medlemskab af Garderforeningen.Her ses årets jubilarer.Så var der generalforsamling.Ebbe Falck overrakte den afgående kasserer John Udengaard en lille gave
som tak for vel udført tjeneste.
Siddende ses dirigenten, Jørgen Svaneberg.Kaj Aaberg overtog hvervet som formand fra Ebbe Falck.

Der dyrkes også "seriøs" skydning i foreningen.
Skydning er en god, soldatermæssig sport - derfor træner medlemmerne i skydning på 15 meter og foreningen og dens medlemmer deltager i den landsdækkende "Garderforeningernes Landsskydning."Foreningen skyder på moderne baner med elektronisk markering.
                      Her er det Christian Lind Rasmussen (fra hold APR 2007), der skyder.
                      Seniorskytter er skytter, der ikke er fyldt 55. De skyder fritstående
                      som vist her på billedet. (I 2012 kom der nye regler. Seniorskyter må
                      fra 2013 bruge albuestøtte.)

                      Foreningen stiller helt moderne rifler og høreværn til rådighed.              Hvis man er fyldt 55, er man veteranskytte.
              Veteranskytter kan vælge mellem to skydestillinger.
              Den mest anvendte er en "liggende" skydestilling, der skydes stående.
              Albuerne hviler på et underlag på samme måde som hvis man skød
liggende.
              Man må bruge remstøtte, men ikke anlægspose eller skydebuk.
            Man kan vælge at bruge skydebuk, men så må man ikke hvile albuerne på
            underlaget
og man må ikke bruge remstøtte.
            (Læs alt om de godkendte skydestillinger HER.)             Efter skydningen er der gode muligheder for at hygge sig og snakke om  resul-
             taterne.
Her er det foreningens kasserer SEP 58 Mogens Gundersen, den
             tidligere formand MAR 66 Jørgen
Skov, NOV 52 H. C. Mortensen og den tidligere
             kasserer JAN 68 Jan Laxholm, der hygger sig.

 

15. juni 2009.
Valdemarsdag.

Valdemarsdag er altid den 15. juni - den holdes som minde om den dag i 1219 hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland - og gav danskerne under Kong Valdemar Sejr nyt mod, så de slog de slemme vendere og estere.
Den dag uddeler Danmarksamfundet faner, og i Helsingør fejres dagen med flagfest.
"Dannebrogs-dagen" markeres med et flot faneoptog gennem Helsingørs gader med Helsingør Pigegarde i spidsen.
Man slutter på Kronborg, hvor Hjemmeværnsorkesteret og Helsingør Pigegarde underholder. Der er også fællessang og uddeling af faner.Hans Jørgen Flygaard bærer foreningens fane
.
Til højre for Hans Jørgen står foreningens formand, Kaj Aaberg, Ib Westergaard (tidl . officer i LG),
og helt til højre i billedet Bjarne Ladefoged, der i mange år var foreningens næstformand.
AUGUST 2009.
Fugleskydningen er et af årets hyggelige højdepunkter.

Fugleskydnngen holdes normalt i august, og der skydes på banerne ved Hellebæk.
Har du ikke været til fugleskydning før, så prøv at få denne spændende oplevelse med, næste gang der inviteres til fugleskydning.
Fugleskydning = hyggeskydning.
Man skyder ikke for at få points, men den, der er så heldig at skyde en del af fuglen ned, får en præmie.
Til sidst skydes efter brystpladen, og den der skyder den ned, bliver årets fuglekonge.Forarbejde: Skyttechefen Lars Bondo-Svane rydder banen ved Hellebæk.Så skal teltet stilles op.Så er teltet på plads (Mogens Gundersen - formanden Kaj Aaberg og Lars Bondo Svane.)Fuglen er klar - teltet er klart - skytterne er klar.Her er det foreningens formand fra 1968 - 2002, Tage Christensen, der prøver lykken.Resultaterne bortforklares.Præmierne udddeles af formanden Kaj Aaberg. Fuglekonge 2009 blev Niklas Kloster Larsson.Fuglekongen med sit flotte bandéroler.Alle præmietagerne.Så det sure: Der brydes ned.Efter skydningen blev det store kolde "tag selv bord" indtaget på færgen Tyghe Brahe.Søndag den 1. november 2009.
Årgangsparade på Livgardens Kaserne.
(Og garderforeningernes hæderstegn til SEP 59 Peter Rütt.)

Årgangsparader holdes to gange om året: den første søndag i maj, og den første søndag i november, for de årgange eller hold, der har jubilæer, delelige med 5. Andre gamle gardere er velkomne.
De gamle gardere stiller op, Livgardens musikkops og et æreskompagni stiller også op, og chefen for Livgarden og præsidenten for De Danske Garderforeninger holder taler. Derefter defilerer alle forbi chefen
for Livgarden, og 25. års jubilarerne lægger en krans ved Garderstuen for at hædre Livgardens faldne.

Her er først billeder fra årgangsparaden i maj 2009.


ÅRGANGSPARADEN SØNDAG DEN 1. NOVEMBER 2009.
Ved denne årgangsparade skete der noget, der meget sjældendt sker.
En gammel garder blev kaldt frem foran alle 800 deltagere i paraden, hvor præsidenten for De Danske Garderforeninger, generalmajor Jan Brun Andersen, overrakte ham De Danske Garderforeningers Hæderstegn.
Den, der på denne måde blev hædret, var Peter Rütt, der er medlem af Helsingør Garderforening.
Han fik hæderstegnet overrakt som en påskønnelse af det store arbejde han gennem mange år har udført som formand for årgangsforeningen for hold SEP 59
.

Vi ønsker "TIL LYKKE".17. november 2009.
HM Dronning Margrethe inviede Livgardens monument for gardere, der er faldet i international tjemeste.

Foreningens fane bruges ofte når foreningen ønsker at vise sin støtte til Livgarden, f.eks. i forbindelse med udsendelsesparader for gardere, der skal gøre tjeneste i Afghanistan.Foreningen stillede naturligvis med fanen da Livgardens monument for de
gardere, der er faldet i Afghanistan, blev  afsløret  af HM Dronningen.
Her ses de 14 garderforeningsfaner og Livgardens egne faner.Monumentet.Her ses foreningens fane som nr. 2 fra højre.
Fanebærer ved denne lejlighed var foreningens kasserer Mogens Gundersen.
(Formanden står skjult bag fanebæreren.)

Du kan læse mere om afsløringen af monumentet ved at klikke HER.28. november 2009.
Foreningens fane.
Når Livgarden skal sende et hold til Afghanistan, afholdes en udsendelsesparade på Garderkasernen, Høvelte.
Livgarden beder ved disse lejliheder om at garderforeninger vil møde med deres fane, for at være med til at tilkendegive, at de gamle gardere står bag de, der skal sendes ud på en farlig opgave.
Helsingør Garderforning er blandt de (desværre alt for få) foreninger, der altid stiller op.
Herunder ses billeder fra udsendelsesparaden den 28. november 2009.


Paradestyrken: Livgardens Musikkorps og æreskompagni stillet fra Vagtkompagniet.
Foran styrken, med sabel,  major Johnnie Korsholm, ved mikrofonen oberst Lasse Harkjær.
Hold ISAF 9.

Fanerne fra København, Frederiksborg Amt, Holbæk, Helsingør og Gl. Roskilde garderforeninger.
         Fra venstre ses Helsingør GF's web-master SEP 58 Peter Horsten, der vikarierer som fanebærer
         for Københavns GF.

         Fanebærer for Helsingør GF er SEP Mogens Gundersen, faneløjtnant er MAJ 54v Kaj Aaberg.
 2008.
Sommerudflugt ????
Nogle år holdes en sommerudflugt.
I 2008 gik turen til Hven.
 
August 2008.
Forsvarets dag.

Dagen starter på Axeltorv hvorfra alle soldaterforeninger, med fanerne i spidsen, marcherer til Kronborg, hvor der nedlægges kranse ved mindetavlen for faldne soldater.
Man går videre ind i slotsgården hvor der er korte taler, og hvor nogle soldaterforeninger benytter lejligheden til at uddele jubilæums- og hæderstegn. Så træder man af og begiver sig op i riddersalen hvor Hjemmeværnsor- kesteret spiller, og en højtstående officer giver en orientering. Sidst - men ikke mindst - begiver alle sig ned i kasematterne, hvor der spises frokost.Samling på Axeltorv.Hjemmeværnets Musikkorps spiller i riddersalen.I 2008 var det chefen for forsvarsstaben, der orienterede.Frokost i kassematterne.God stemning. Her ses formanden, Ebbe Falck & Viv.Fortsat god stemning. Helt til venstre i billedet ses Mogens Gundersen.
Ved generalforsamlingen i marts 2009 blev han valgt til kasserer.
Han er fra den helt fantastiske Livgarde-årgang SEP 58.

Tekst- og billedredigering: web-master SEP 58 Peter Horsten.

Garderforeningen for Helsingør og Omegn og "De Danske Garderforeninger".

"De Danske Garderforeninger" kaldet "DG" er paraplyorganisation for de 69 garderforeninger i Danmark og  9 i udlandet.
Paraplyorganisationen ledes af et præsidium med en "Præsident" og seks "Vicepræsidenter" i spidsen. Præsidenten er valgt af alle foreningerne, de fem vicepræsidenter er valgt i de fem danske regioner, den sjette er valgt af garderforeningerne uden for Danmarks grænser.
Foreningerne er med til at bestemme hvad der skal ske i DG, når de deltager i de såkaldte formandsmøder, som vicepræsidenterne en gang om året holder i deres region.
Mødedeltagere er formænd og et par bestyrelsesmedemmer fra hver af regionens foreninger. Og en gang om året samles alle foreningerne til et repræsentantskabsmøde.
Her er formandsmødet i marts 2010 i gang.
xxxxxx xxx 
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx  xxxxx
    Der er altid god tilslutning til formandsmøderne.
    Ved formandsmøderne er der meget bedre tid til at
    gå i detaljer end på repræsentantskabsmøderne,
    der er langt mere formelle.

     Helsingør og Omegns Garderforening deltager
     naturligvis altid i formandsmøderne. På billedet til
     venstre se formanden, MAJ 54 Kaj Aaberg og
     kasserer SEP 58 Mogens Gundersen.

Til sidens top.

Siden er skrevet i oktober 2009 afSEP 58 Peter Henrik Horsten.

Siden er sidst opdateret den  22. november 2016.